چرا شرکت خدمات نظافتی پاک گستر آریا؟

تضمین بهترین خدمات :
در صورتی‌که مشترک نسبت به نتیجه کار رضایت نداشته باشد، شخص جایگزین اعزام شده که درصورت تایید کم‌کاری نفر قبلی، بدون دریافت هزینه اضافی محل مجددا نظافت می‌شود.

نیروی کار مجرب و متخصص
همیشه به هنگام گزینش و استخدام پرسنل، بسیار حساس و جدی عمل می‌کنیم و اگر فرد متقاضی معیارهای مدنظر شرکت را نداشته باشد، از همکاری با وی اجتناب می‌کنیم.

پرسنل قابل اعتماد
شرکت پاک گستر نیروهای متخصص خود را همراه با معرفی نامه معتبری که از سوی شرکت مهر شده به محل تعیین شده اعزام می‌کند که باعث آسوده خاطر شدن مشترکین می‌شود.

رعایت جانب احتیاط
تمامی پرسنل شرکت پاک گستر دارای گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد و تحت پوشش بیمه حوادث هستند و از سوی شرکت تضمین می‌شوند.

هفت سال کارنامه درخشان
از اینکه توانسته ایم هفت سال به صورت متوالی بهترین خدمات را به شما مشتریان گرامی ارایه دهیم بسیار مفتخر و مسروریم و برای ادامه هرچه بهتر این مسیر می‌کوشیم.

فهرست
تماس با پاک گستر آریا